Palvelut

Toimintaamme kuluu lupien hakeminen, liikennesuunnittelut, tuotevuokraus, kuljetus, asennus, ylläpito ja purku. Teemme työnaikaisia liikenteenohjausjärjestelyjä yksittäisestä liikennemerkistä avaimet käteen -ratkaisuihin.

Liikennevuokrauskaluston ja -ratkaisujen vuokrausta puoltaa esimerkiksi se, että varaston hallinta-, kaluston ylläpito – ja henkilöstökulut pienenevät sen myötä. Kalusto ja palvelut saadaan yhdeltä luukulta, jolloin hankintaprosessi yksinkertaistuu. Lisäksi kalusto on aina lainmukaista, turvallista ja täyttää uusimmat säädökset.

Yhtiömme konsultoi WORK ZONE SAFETY-konseptia. Tähtäämme että palvelutasomme aina ylittää asiakkaan odotukset.