Liikennejärjestelyt tarpeen ja tilanteen mukaan

Raskassuojat

Raskassuojat ovat tilapäiseen rajaamiseen tarkoitetuttuja aitoja, jotka soveltuvat rakennustyömaille kaupunkiympäristössä. Raskassuojalla voi rajata myös kaivantojen reunat ja erottaa autoliikenne jalankulkijoiden väylältä. Yksiköt yhdistetään ketjulla ja niistä on helppo rakentaa kulmia. Ramuddenin raskassuojissa on betonivalettu teräsjalusta, joka kestää kuljetuksia ja käsittelyä työmaalla hyvin. Raskassuojia voidaan lisäksi nostaa nostovöiden tai ketjujen avulla.

Tiedot

Betoni/teräs 2,8 metriä, 425kg/kpl