Kaivantotuet

Näitä markkinoiden kenties kevyimpiä kaivantotukia käytetään pääsääntöisesti 3m syvyyksiin asti. Tuet ovat erittäin helppokäyttöisiä ja muokattavissa.