Digitaaliset näyttötaulut

Digitaaliset näyttötaulut apuna tapahtumien liikennejärjestelyjen viestinnässä.

Ota meihin yhteyttä
VMS-näyttötauluilla (Variable Message Sign) voidaan näytää ennalta sovittua informaatiota ja nämä viestit voidaan ajastaa jopa viikoksi kerrallaan.

Tarvittaessa saadaan teksitimuotoinen viesti muuttuvista olosuhteista näyttöön hyvinkin nopealla aikataululla, jos tilanne jostain syystä tapahtumassa tai lähistöllä muuttuu ratkaisevasti.

Trailerin päälle rakennettu näyttö on myös helppo tuoda ja hakea kohteeseen tai kohteesta.